Golf

Från att förr i tiden varit en sport för i huvudsak bättre bemedlade har idag golfen utvecklats till något av en folksport. Runt om i Sverige finns totalt runt 460 golfbanor från norr till söder. Landets närmare 500 klubbar inhyser uppemot en halv miljon medlemmar, vilket innebär att ungefär 5% av Sveriges befolkning spelar golf.Golfen kommer ursprungligen från Skottland och har anor som går tillbaka till 1400-talet. Det var dock först under 1800-talet som golfen utvecklades till den sport såsom vi känner den idag. I slutet av 1800-talet nådde sporten också Sverige och första banan anlades i Ryfors i Västergötland. Idag har denna ersatts av en annan bana.Genom åren har också Sverige producerat en rad golfspelare som nått stora internationella framgångar som till exempel Jesper Parnevik, Per-Ulrik Johansson, Henrik Stenson och på damsidan bland andra Lotta Neumann, Helen Alfredsson och Annika Sörenstam.